روز جهانی اسکیزوفرنی

روز جهانی اسکیزوفرنی
روز جهانی اسکیزوفرنی
روز جهانی اسکیزوفرنی

۲۴ می در تقویم جهانی روز «اسکیزوفرنی» که برخی آن را شدیدترین اختلال روانی می‌نامند، نام‌گذاری شده است تا به این طریق توجه جوامع مختلف به این بیماری و حمایت بیشتر از بیماران مبتلا به آن جلب شود.

روان‌گسیختگی، اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی یک اختلال روانی است که مشخصه آن ازکارافتادگی فرایندهای فکری و پاسخگویی عاطفی ضعیف است. این بیماری که در میان بیماری‌های عمده روان‌شناختی از همه وخیم‌تر است، معمولاً خود را به‌صورت توهم شنیداری، توهم‌های جنون‌آمیز یا عجیب‌وغریب، یا تکلم و تفکر آشفته نشان می‌دهد و با اختلال در عملکرد اجتماعی یا شغلی قابل‌توجهی همراه است که شروع علائم آن معمولاً در دوران نوجوانی است.