روز جهانی اتاق عمل

روز جهانی اتاق عمل | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی اتاق عمل | بیمارستان سیدالشهداء یزد۱۴ نوامبر در تقویم پزشکی جهان به نام روز جهانی اتاق عمل نام گذاری شده است، این روز توسط انجمن تکنولوژیست های جراحی آمریکا در سال ۱۹۷۹ به ثبت رسید، یکی از اهداف این بزرگداشت آشنا کردن جامعه با گروهی به نام کارشناسان تکنولوژی جراحی است.

درباره اهمیت این رشته حساس، همین بس که شاغلان اتاق عمل در چرخه سلامت باید شناخته شوند، به دلیل ظرافت های خاص حرفه ای تقویت کار گروهی در رشته اتاق عمل بسیار اهمیت دارد.