روز جهانی آگاهی از آلبینیسم

روز جهانی آگاهی از آلبینیسم
روز جهانی آگاهی از آلبینیسم
روز جهانی آگاهی از آلبینیسم

۱۳ ژوئن روز بین‌المللی آگاهی از آلبینیسم است. زالی نوعی نارسایی ژنتیکی است که باعث کم‌کاری یا عدم فعالیت سلول‌های تولید رنگ‌دانه می‌شود، افراد دارای زالی یا فاقد ملانین‌اند یا ملانین کمی دارند بنابراین پوست، مو و چشمشان بی‌رنگ یا سفید است. آلبینیسم زمانی رخ می‌دهد که جهشی در یک یا چندین ژن رخ دهد، این ژن‌ها پروتئین‌هایی را می‌سازد که در تولید ملانین نقش دارند، ملانین رنگ‌دانه‌ای است که رنگ پوست، مو و چشم را می‌سازد. آلبینیسم گروهی از نقایص ژنتیکی است که ملانین به میزان کم تولید می‌شود و یا اصلاً تولید نمی‌شود.

ظاهر فیزیکی افراد مبتلا به زالی معمولاً موجب باورهای نادرست و توهمات برگرفته از خرافات می‌شود که منجر به نادیده‌گرفتن پرورش این دسته از کودکان و طرد اجتماعی آن‌ها می‌شود. در نتیجه انواع متنوعی از بدنامی و تبعیض علیه این کودکان شکل می‌گیرد.