روز جهانی آگاهی از آتاکسی

روز جهانی آگاهی از آتاکسی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی آگاهی از آتاکسی | بیمارستان سیدالشهداء یزدروز بین المللی آگاهی از آتاکسیا 25 سپتامبر هر سال است. این یک تلاش هماهنگ از سوی افراد و سازمان های آتاکسیا در سراسر جهان برای کمک به روشن شدن این بیماری نادر است. آتاکسی، ناهماهنگی یا بی‌نظمی حرکات عضلات است به شرطی که ضعف ماهیچه‌ای وجود نداشته باشد. آتاکسی به علت اختلالات وستیبولار، مخچه‌ای، یا حسی ایجاد می‌شود. آتاکسی می‌تواند حرکت چشم، تکلم، تک تک اندام‌ها، تنه یا راه رفتن را گرفتار کند.