روز جهاني پيشگيري از خودكشي

روز جهاني پيشگيري از خودكشي | بیمارستان سیدالشهداء یزد
روز جهاني پيشگيري از خودكشي | بیمارستان سیدالشهداء یزد
روز جهاني پيشگيري از خودكشي

هر سال در تاريخ دهم سپتامبر به مناسبت «روز جهاني پيشگيري از خودکشي» و به منظور افزايش اطلاع‌ رساني در زمينه اقدامات پيشگيرانه ضروري با هدف کاهش نرخ قربانيان خودکشي در سراسر جهان، مراسم ويژه‌اي در کشورهاي مختلف برگزار مي‌شود. برگزاري مراسم روز جهاني پيشگيري از خودکشي به سازمان‌ها، آژانس‌هاي دولتي و افراد اين فرصت را مي‌دهد تا سطح آگاهي‌هاي خود را در مورد خودکشي، بيماري‌هاي ذهني مرتبط با خودکشي و پيشگيري از خودکشي افزايش دهند.