روز جهانی رادیولو‍ژی

روز جهاني راديولو‍ژي | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی رادیولوژی (IDoR) یک رویداد سالانه است که نقش تصویربرداری پزشکی در مراقبت های بهداشتی مدرن را ارتقا می دهد. این جشن هر ساله در ۸ نوامبر یا ۱۷ آبان برگزار می شود و همزمان با روز کشف اشعه ایکس است. این طرح اولین بار در سال ۲۰۱۲ به عنوان ابتکار مشترک انجمن رادیولوژی اروپا (ESR) ، انجمن رادیولوژی آمریکای شمالی (RSNA) و کالج رادیولوژی آمریکا (ACR) معرفی شد. روز جهانی رادیولوژی توسط تقریباً ۲۰۰ جامعه ملی، فوق تخصص و حوزه های وابسته در سراسر جهان پذیرفته و جشن گرفته می شود.

روز جهانی رادیولو‍ژی | بیمارستان سیدالشهداء یزد