روز ایمنی بیمار

روز ایمنی بیمار | بیمارستان سیدالشهداء یزد

۱۷سپتامبر  به عنوان روز جهانی ایمنی بیمار نام گذاری شده است . روز جهانی ایمنی بیمار در راستای مجموعه ای از اجلاس های سالانه جهانی وزیران در زمینه ایمنی بیمار که از سال ۲۰۱۶ در لندن آغاز شد، شکل گرفت. اهداف کلی روز جهانی ایمنی بیمار عبارتند از ارتقای درک جهانی از ایمنی بیمار، افزایش مشارکت عمومی در ایمنی مراقبت های سلامت و اقدامات جهانی برای افزایش ایمنی بیمار و کاهش آسیب های بیمار. ریشه این روز کاملاً در اصل اساسی پزشکی استوار است؛ اصل اول، بیمار آسیب نبیند.روز ایمنی بیمار | بیمارستان سیدالشهداء یزد

فهرست