روز آگاهی بخشی در مورد سرطان سینه

روز آگاهی بخشی در مورد سرطان سینه | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز آگاهی بخشی در مورد سرطان سینه | بیمارستان سیدالشهداء یزداکتبر، ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان سینه (پستان) است. سرطان پستان شایع ترین و دومین عامل مرگ و میر در میان زنان است و طبق آمار شایع ترین علت مرگ زنان ایرانی در محدوده سنی ۳۵ تا ۵۵ سالگی است. از مهمترین اقدامات خود فرد در موفقیت در درمان این بیماری می توان به غربالگری به معنی کشف و درمان به موقع این بیماری اشاره کرد که خطر انتشار بیماری و مرگ را کاهش می دهد. همچنین ماموگرافی سالانه در زنان بالای ۳۵ سال، خودآزمایی ماهیانه پستان بعد از سن ۲۰ سالگی و معاینه بالینی پستان توسط پزشک در زنان ۲۰ تا ۴۰ سال به صورت هر ۳ سال و در زنان بیش از ۴۰ سال بصورت سالانه، نیز در این امر بسیار مثمرثمر است.

فهرست