روز آگاهی از تومور مغزی

روز آگاهی از تومور مغزی
روز آگاهی از تومور مغزی
روز آگاهی از تومور مغزی

هشتم ماه ژوئن روز جهانی آگاهی از تومور مغزی نام‌گذاری شده است. تومور مغزی مجموعه‌ای از سلول‌های غیرعادی است که درون مغز تجمع کرده و یک توده غیرطبیعی را تشکیل می‌دهند. تومورهای مغزی ممکن است سرطانی (بدخیم) یا غیر سرطانی (خوش‌خیم) باشند.

تومور مغزی جزو بیماری‌های قابل‌درمان است، اگر این بیماری‌ها زود تشخیص داده شوند، می‌توان اغلب آنها را درمان کرد. درمان‌های تومورهای مغزی با جراحی انجام می‌گیرد، برحسب نوع ضایعه از رادیوتراپی هم استفاده و از درمان‌های دارویی هم بهره گرفته می‌شود. مهم‌ترین راه‌های تشخیص این بیماری سی‌تی‌اسکن و MRI است.