روز آگاهي از بيماريهاي كاوزاكي

روز آگاهي از بيماريهاي كاوزاكي

بیماری کاوازاکی، بیماری التهاب با واسکولیت عروقی می‌باشد که در صورت عدم تشخیص و درمان به‌موقع سبب آسیب قلبی می‌شود.

این بیماری نادر است و از هر ۱۲۰۰۰-۶۰۰۰ کودک یکی را درگیر می‌کند، البته در ژاپن شیوع بالایی دارد و از هر ۱۰۰۰ کودک یک نفر را مبتلا می‌کند، نام این بیماری از پزشک ژاپنی کاشف آن گرفته شده است