محققان دانشگاه هاروارد هشدار می دهند؛

رفتار کلی کودکان با یادگیری مجازی بدتر می شود

به گفته محققان دانشگاه هاروارد، تغییرات از یادگیری حضوری به یادگیری از راه دور یا ترکیبی (ترکیبی از این دو) در طول پاندمی کووید۱۹، چالش‌هایی را برای بچه‌ها ایجاد کرده است.
کووید۱۹

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان مطالعه بزرگی را در مورد یادگیری و رفتار قبل از پاندمی آغاز کردند، اما نتیجه‌گیری‌های جدید از نگاهی به ۴.۵ ماه در سال گذشته نشان می‌دهد که حدود ۵۷ درصد از بچه‌ها فرمت‌های یادگیری را تغییر دادند.

«امیلی هانو»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «همانطور که ما نحوه ارتباط رفتارهای کودکان با آن فرمت های یادگیری را بررسی کردیم، متوجه شدیم که به نظر می‌رسد یادگیری از راه دور برای سلامت رفتاری و عملکرد کودکان چالشی ایجاد می‌کند، و این واقعاً با آنچه که ما در مورد نحوه تأثیر استرس و پریشانی بر رفتار کودکان می‌دانیم مطابقت دارد.»

این نتیجه گیری ها از چهار نظرسنجی از ۴۰۵ والدین کودکان شرکت کننده در مطالعه به دست آمد.

در این نظرسنجی‌ها، والدین نظر خود را در مورد سلامت عمومی رفتاری فرزندشان از جمله تعدادی از رفتارهای «ناسازگارانه» نظیر پرخاشگری یا کناره گیری ارائه کردند. آنها همچنین به فراوانی رفتارهای مانند محدودیت دامنه توجه یا مشکل در انجام تکالیف اشاره کردند.

والدین گزارش دادند که در مقایسه با زمانی که به مدرسه می‌رفتند، در حال حاضر بچه‌ها بیشتر این رفتارهای ناخواسته را از خود نشان می‌دهند و رفتار عمومی آنها در کل بدتر شده است.

هانو می‌گوید: «ما فکر می‌کنیم که این روند احتمالاً ناشی از آشفتگی جابجایی بین فرمت های یادگیری، و بی ثباتی و ناامنی در یادگیری از راه دور است، اما احتمالاً استرس خانواده‌ها در هنگام تطبیق با یادگیری از راه دور و همچنین مواجهه با آن نیز در این زمینه نقش دارد.»

محققان اذعان دارند که بهتر است شرایطی فراهم شود تا کودکان به مدارس حضوری بازگردند.