به مناسبت روز پزشک

دیدار سرپرستاران و مسئولین بخشها با ریاست بیمارستان به مناسبت روز پزشک

حضور سرپرستاران و مسئولین بخش واحدهای بیمارستان در سالن آمفی تئاتر
دیدار سرپرستاران و مسئولین بخشها با ریاست بیمارستان به مناسبت روز پزشک | بیمارستان سیدالشهداء یزد

 

صبح امروز کلیه سرپرستاران و مسئولین با تقدیم سبد گل روز پزشک را به دکتر حسین ملانوری مدیرعامل و مسئول فنی بیمارستان تبریک گفتند .

در این حضور گرم جناب آقای دکتر ملانوری و جناب آقای رفیعی از حضور پرسنل تشکر و به پای صحبتهای پرسنل نشستند.