دکتر هادی شمشیری | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر هادی شمشیری

پزشک عمومی

دکتر هادی شمشیری

دکترای حرفه‌ای پزشکی

  • شماره نظام پزشکی : 136072
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1391