دکتر نسرین پرتوی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر نسرین پرتوی

پزشک عمومی

دکتر نسرین پرتوی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

  • شماره نظام پزشکی : 110004
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1384