دکتر نادر سعیدی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر نادر سعیدی

پزشک عمومی

دکتر نادر سعیدی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

  • شماره نظام پزشکی : 45215
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1373
فهرست