دکتر میترا دانش اردکانی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر میترا دانش اردکانی

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر میترا دانش اردکانی

متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری

  • شماره نظام پزشکی : 73994
  • متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری از سال 1394
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1377
فهرست