دکتر منیره شمس الدین خرمی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر منیره شمس الدین خرمی

متخصص کودکان

دکتر منیره شمس الدین خرمی

  • شماره نظام پزشکی : 19371
  • فارغ التحصیل دوره عمومی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی (ملی) 1359
  • متخصص بیماری های کودکان از دانشگاه شیراز 1363