دکتر مرتضی دانائیان

دکتر مرتضی دانائیان

متخصص کودکان
فوق تخصص بیماری های قلب و عروق کودکان

دکتر مرتضی دانائیان

متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های قلب و عروق کودکان

  • شماره نظام پزشکی : 122452
  • فوق تخصص بیماری های قلب و عروق کودکان از سال 1397
  • تخصص بیماری‌های کودکان از سال 1394
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی