دکتر محمود محمدزاده | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر محمود محمدزاده

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر محمود محمدزاده

متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری

شماره نظام پزشکی: 21936

دکترای حرفه ای پزشکی در سال 1360

دکتر محمود محمد زاده متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری از سال 1366 میباشند.