دکتر محمدمهدی بحری | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر محمدمهدی بحری

پزشک عمومی

دکتر محمدمهدی بحری

دکترای حرفه‌ای پزشکی

  • شماره نظام پزشکی : 41007
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1372