دکتر محمدعلی شهاب | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر محمدعلی شهاب

متخصص کودکان

دکتر محمدعلی شهاب

متخصص بیماری‌های کودکان

  • شماره نظام پزشکی : 15182
  • تخصص بیماری‌های کودکان از سال 1360
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1355