دکتر محمدرضا سرجمعی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر محمدرضا سرجمعی

متخصص داخلی

دکتر محمدرضا سرجمعی

متخصص بیماری های داخلی

  • شماره نظام پزشکی: 64614
  • متخصص بیماری های داخلی از سال 1382
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1370