دکتر محمدرضا دهستانی مهرجردی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر محمدرضا دهستانی مهرجردی

متخصص داخلی
فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی)

دکتر محمدرضا دهستانی مهرجردی

متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان ( نفرولوژی بزرگسالان )

  • شماره نظام پزشکی : 80338
  • فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان ( نفرولوژی بزرگسالان ) در سال 1392
  • تخصص بیماری های داخلی در سال 1389
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1379
  • دارای بورد فوق تخصصی