دکتر محمدرضا بشارتی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر محمدرضا بشارتی

متخصص چشم پزشکی
فلوشیپ جراحی پلاستیک و انحراف چشم

برنامه حضور در درمانگاه

شنبه
ــــ
یکشنبه
ــــ
دوشنبه
ــــ
سه شنبه
ــــ
چهارشنبه
ــــ
پنجشنبه
ــــ

دکتر محمدرضا بشارتی

متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ جراحی پلاستیک چشم و انحراف چشم ( اکولوپلاستی و استرابیسم )

  • شماره نظام پزشکی : 22714
  • فلوشیپ جراحی پلاستیک چشم و انحراف چشم ( اکولوپلاستی و استرابیسم ) از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1374
  • تخصص چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1371
  • دکترای حرفه ای پزشکی در سال 1363
فهرست