دکتر محمدحسین نجفی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر محمدحسین نجفی

متخصص بیهوشی

دکتر محمدحسین نجفی

متخصص بیهوشی

  • شماره نظام پزشکی : 25281
  • تخصص بیهوشی از سال 1377
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1365