دکتر محمدحسین راسخی نژاد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر محمدحسین راسخی نژاد

متخصص چشم پزشکی

دکتر محمدحسین راسخی نژاد

متخصص چشم‌پزشکی

  • شماره نظام پزشکی : 26011
  • متخصص چشم‌پزشکی از سال 1373
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1366