دکتر محمدحسین جراح زاده | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر محمدحسین جراح زاده

متخصص بیهوشی

دکتر محمدحسین جراح زاده

متخصص بیهوشی

  • شماره نظام پزشکی : 57308
  • تخصص بیهوشی از سال 1380
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1375
فهرست