دکتر محسن شهبازی منشادی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر محسن شهبازی منشادی

پزشک عمومی

دکتر محسن شهبازی منشادی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

  • شماره نظام پزشکی : 91716
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1381

 

فهرست