دکتر لیلا دهقان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر لیلا دهقان

متخصص بیماری های های قلب و عروق

دکتر لیلا دهقان

متخصص بیماری‌های قلب و عروق

  • شماره نظام پزشکی : 132345
  • تخصص قلب و عروق در سال 1396
  • دکترای حرفه ای پزشکی در سال 1390