دکتر قاسم شمس الدینی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر قاسم شمس الدینی

متخصص کودکان

دکتر قاسم شمس الدینی

متخصص بیماری‌های کودکان

  • شماره نظام پزشکی: 56771
  • متخصص بیماری های کودکان از سال 1382
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1375