دکتر فریده مسلمین کوپائی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر فریده مسلمین کوپائی

متخصص پاتولوژی

دکتر فریده مسلمین کوپائی

متخصص پاتولوژی ( آسیب‌شناسی )

  • شماره نظام پزشکی : 140587
  • تخصص پاتولوژی از سال 1395
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1391