دکتر فریبا میروکیلی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر فریبا میروکیلی

متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی

برنامه حضور در درمانگاه

شنبه
ــــ
یکشنبه
ــــ
دوشنبه
ــــ
سه شنبه
ــــ
چهارشنبه
ــــ
پنجشنبه
ــــ

دکتر فریبا میروکیلی

جراح و متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی

  • فارغ التحصيل دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال ٨٣
  • دكتراي تخصصي در رشته زنان و زايمان در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي در سال 94
  • دانش آموخته دبيرستان فرزانگان