دکتر فروزنده علوی میبدی

دکتر فروزنده علوی میبدی

متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی

دکتر فروزنده علوی میبدی

متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی

  • شماره نظام پزشکی : 12066

خانم دکتر فروزنده علوی دوره تخصص خود را در سال 1358 در رشته تخصص زنان ، زایمان و نازایی گذرانده اند.

فهرست