دکتر فرشته گلشن تفتی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر فرشته گلشن تفتی

متخصص چشم پزشکی

دکتر فرشته گلشن تفتی

متخصص چشم‌ پزشکی

  • شماره نظام پزشکی : 55482
  • تخصص چشم پزشکی در سال 1380 از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دکترای حرفه ای پزشکی در سال 1374 از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • دارای پره بورد ( گواهینامه ) تخصصی چشم پزشکی