دکتر فاطمه منصوری | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر فاطمه منصوری

متخصص داخلی

دکتر فاطمه منصوری

متخصص بیماری‌های داخلی

  • شماره نظام پزشکی : 125848
  • تخصص بیماری‌های داخلی از سال 1396
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1385
فهرست