دکتر فاطمه قیصری | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر فاطمه قیصری

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

دکتر فاطمه قیصری

متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب ( نورولوژی )

  • شماره نظام پزشکی : 114588
  • تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب ( نورولوژی ) 1397
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1385