دکتر فاطمه بهناز | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر فاطمه بهناز

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر فاطمه بهناز

متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری

  • شماره نظام پزشکی : 21317
  • متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی
  • دارای بورد تخصصی
فهرست