دکتر علیرضا مصدق | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر علیرضا مصدق

پزشک عمومی

دکتر علیرضا مصدق

دکترای حرفه‌ای پزشکی

  • شماره نظام پزشکی : 64488
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1376