دکتر علیرضا طرازی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر علیرضا طرازی

پزشک عمومی

دکتر علیرضا طرازی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

  • شماره نظام پزشکی : 49141
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1373
فهرست