دکتر عباسعلی حلوانی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر عباسعلی حلوانی

متخصص کودکان

دکتر عباسعلی حلوانی

متخصص بیماری‌های کودکان

  • شماره نظام پزشکی : 22327
  • متخصص کودکان از سال 1371
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1363