دکتر صدیقه حاجی هاشمی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر صدیقه حاجی هاشمی

متخصص بیماری های های قلب و عروق

دکتر صدیقه حاجی هاشمی

متخصص بیماری‌های قلب و عروق

  • شماره نظام پزشکی : 87477
  • تخصص قلب و عروق در سال 1384
  • دکترای حرفه ای پزشکی در سال 1380