دکتر سینا رأفت | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سینا رأفت

متخصص بیماری های های قلب و عروق

دکتر سینا رأفت

متخصص بیماری‌های قلب و عروق

  • شماره نظام پزشکی : 78659
  • متخصص بیماری های قلب و عروق از سال 1391
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1378