دکتر سید محمدکاظم حاجی میرزاده | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سید محمدکاظم حاجی میرزاده

متخصص داخلی

دکتر سید محمدکاظم حاجی میرزاده

متخصص داخلی

  • شماره نظام پزشکی : 26571
  • متخصص بیماری های داخلی از سال 1378
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1366
  • عضو هیئت علمی دانشگاه علی ابن ابی طالب دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد