دکتر سید محمدحسین صدر بافقی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سید محمدحسین صدر بافقی

متخصص بیماری های های قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق

دکتر سید محمدحسین صدر بافقی

متخصص بیماری های قلب و عروق و فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان

  • شماره نظام پزشکی : 119790
  • فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق ( اینترونشنال کاردیولوژی ) بزرگسالان از سال 1397
  • متخصص بیماری های قلب و عروق از سال 1392
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال1387
فهرست