دکتر سید عباس میروکیلی مهریزی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سید عباس میروکیلی مهریزی

متخصص گوش ، گلو ، حلق و بینی
( اتولوژی و نورو اتولوژی ) و جراحی سر و گردن

دکتر سید عباس میروکیلی مهریزی

متخصص گوش ، گلو ، حلق و بینی ( اتولوژی و نورو اتولوژی ) و جراحی سر و گردن

  • شماره نظام پزشکی : 21746
  • متخصص گوش ، گلو ، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
  • دکترای حرفه ای پزشکی
  • دارای بورد تخصصی