دکتر سید حسین مشتاقیون | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سید حسین مشتاقیون

متخصص بیهوشی
فلوشیپ بیهوشی قلب

برنامه حضور در درمانگاه

شنبه
ــــ
یکشنبه
ــــ
دوشنبه
ــــ
سه شنبه
ــــ
چهارشنبه
ــــ
پنجشنبه
ــــ

دکتر سید حسین مشتاقیون

متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب

  • شماره نظام پزشکی: 51077
  • فلوشیپ بیهوشی قلب در سال 1382
  • تخصص بیهوشی قلب در سال 1380
  • دکترای حرفه ای پزشکی در سال 1374