دکتر سیدمهدی طاهری شمیرانی نژاد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سیدمهدی طاهری شمیرانی نژاد

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر سیدمهدی طاهری شمیرانی نژاد

متخصص جراحی مغز و اعصاب

  • شماره نظام پزشکی : 46255
  • تخصص جراحی مغز و اعصاب از سال 1380
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1373