دکتر سیدعلی محمد سادات اخوی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سیدعلی محمد سادات اخوی

متخصص چشم پزشکی

دکتر سیدعلی محمد سادات اخوی

متخصص چشم‌پزشکی

  • شماره نظام پزشکی : 21550
  • متخصص چشم‌پزشکی از سال 1368
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1360