دکتر سیدحسین سعید بنادکی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سیدحسین سعید بنادکی

متخصص ارتوپدی
فلوشیپ جراحی دست و اندام فوقانی

دکتر سیدحسین سعید بنادکی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی ) و فلوشیپ جراحی دست

  • شماره نظام پزشکی : 37483
  • فلوشیپ جراحی دست سال 1383
  • متخصص جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی ) از سال 1380
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1371
  • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد