دکتر سوده جرجانی

دکتر سوده جرجانی

متخصص رادیولوژی

دکتر سوده جرجانی

متخصص رادیولوژی

  • شماره نظام پزشکی : 123848
  • تخصص رادیولوژی از سال 1393
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1388